VPIS V VRTEC

OBVESTILO O SPREJEMU OTROK V VRTEC

Obveščamo vas, da je na razpis za vpis za šolsko leto 2021/22 prispelo več vlog kot je prostih mest, zato je v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v zasebni vrtec Vila Mezinček komisija prispele vloge točkovala in pripravila prednostni seznam za sprejem.
Sprejeti so otroci z vpisnimi številkami (v oklepaju je zapisano število točk na točkovanju) na dan 24.2.2021:
1. 2021-003 (15)
2. 2021-001 (10)
3. 2021-007 (10)
4. 2021-008 (10)
5. 2021-010 (10)
Starši navedenih otrok so že bili pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Na prednostni seznam se uvrstijo:
1. 2021-002 (0)
2. 2021-009 (0)
3. 2021-011 (0)
Tudi starši otrok s prednostnega seznama so bili obveščeni po elektronski pošti.
Spremembe še pričakujemo, o njih vas bomo sproti obveščali.
Prednostni seznam se osveži ob vsaki spremembi.

RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 1.2.2021 začenjamo z vpisom za šolsko leto 2021/22 (vstop v vrtec 1.9.2021).

 

Na voljo je predvidoma 5 prostih mest za otroke starosti od 1 do 5 let (otrok mora ob vstopu v vrtec izpolnjevati pogoj najmanj 11 mesecev).
Vlogo najdete tukaj in jo pošljete na naslov Zasebni vrtec Vila Mezinček, Savska cesta 32, 4000 Kranj ali na elektronski naslov vrtec.mezincek@zavodzajutri.si.
Vpis bo potekal do vključno 10.2.2021, vpisnice pa sprejemamo tudi kasneje celo šolsko leto, saj tudi med letom prihaja do sprememb in sprejemamo otroke s prednostnega seznama.
V kolikor bo vlog več kot je prostih mest, imajo prednost:
- otroci, katerih sorojenci že obiskujejo naš vrtec,
- otroci, ki so v šolskem letu 2020/21 že na prednostnem seznamu (prosimo, da to navedete na vpisnici pod opombe),
- kadar starši hkrati vpisujejo več otrok, če je na voljo dovolj prostih mest,
- datum želene vključitve (najprej 1.9.2021) in datum prejema vpisnice.
O izidu prvega kroga vpisa boste starši obveščeni po elektronski pošti 11.2.2021, ko boste povabljeni tudi k podpisu pogodbe in vplačilu akontacije, ki zagotavlja resnost vpisa. Akontacija se poračuna z vzgojninami ob vstopu otroka v vrtec in jo je možno plačati v več obrokih.
Žal letos individualni ogledi vrtca niso možni zaradi epidemioloških ukrepov.
Za več vprašanj smo vam na voljo med 13. in 13:30 uro na telefonu 070 188 999 ali na elektronskem naslovu vrtec.mezincek@zavodzajutri.si.

CENIK 2020-21-1
Cenik 2021-22 popravek novela ZVrt-1
VPIS V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
 
Prednostni seznam za obe starostni obdobji na dan 19.2.2021:
 
1. 2020-013 (5.11.2020)
2. 2020-021 (21.11.2020)
3. 2020-020 (4.1.2021)
4. 2020-019 (15.2.2021)
5. 2020-014 (22.2.2021)
6. 2020-012 (1.3.2021)
7. 2020-017 (1.3.2021)
8. 2020-026 (1.3.2021)
9. 2020-024 (5.3.2021)
10. 2020-025 (6.4.2021)
11. 2020-023 (1.5.2021)
12. 2020-027
 
Seznam se osvežuje ob vsaki spremembi.
Vpisnice sprejemamo celo leto.
 

VPIS V VRTEC

Oba oddelka sta kombinirana (v njiju so skupaj otroci stari od enega do šest let) in sprejmeta največ 19 otrok. Vpis poteka vse leto, če so prosta mesta.

Program je sofinanciran s strani občine na podlagi Zakona o vrtcih.

Izpolnjeno vpisnico pošljite po pošti na naslov Zasebni vrtec Vila Mezinček, Savska cesta 32, 4000 Kranj ali skenirano na elektronski naslov vrtec.mezincek@zavodzajutri.si

V kolikor je vpisanih otrok v času vpisa več kot je prostih mest, se prednost pri vpisu določa na podlagi naslednjih kriterijev:

  • vsaj en otrok iz družine že obiskuje naš vrtec,
  • otrok je bil v prejšnjem šolskem letu na prednostnem seznamu,
  • starši hkrati vpisujejo več otrok,
  • otrok vrtec potrebuje prej (koledarsko),
  • datum prejete vpisnice.

Vpisnice sprejemamo vse leto, otroke pa uvrstimo na prednostni seznam, s katerega vpisujemo otroke med letom, v kolikor se pojavi prosto mesto.

Vpisnica in cenik sta dosegljiva tukaj.

 

Pošljite nam sporočilo!

Pošljite nam sporočilo in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.