Poročilo Zdravje v vrtcu ŽVERCE 2018/19

Skupina: Žverce
Starost otrok: 1-6 let
vzgojiteljica: Hojka Oman
pomočnica vzgojiteljice: Martina Kutnjak Bašar

1. UMIVANJE ZOB
Vsebina: Zobozdravstvena vzgoja
Metoda dela: demonstracija, praktično delo
Čas trajanja: celoletno
Ciljna skupina: otroci

Uporabljeno gradivo in didaktični material: film ZDRAVI ZOBKI

V vrtcu smo tudi letos vse otroke, ki dopolnijo dve leti vključili v program umivanja zob po zajtrku. Temu smo prilagodili dopoldne, tako da v času jutranje nege vsak otrok najprej zobe umiva sam, nato mu pri umivanju pomagamo vzgojiteljice. Ob začetku izvajanja aktivnosti v septembru smo otrokom primerno predstavile namen in način umivanja zob in ga tudi demonstrirale na vsakem otroku. Otroci so si sami izbrali ščetke, pogovorili smo se o tem česa ne počnemo kadar umivamo zobe (ne drgnemo umivalnika, ogledal in podobno). Ščetke otrokom kupuje vrtec in jih mesečno menjamo, vsak otrok ima vsakokrat možnost, da si izbere novo ščetko. Ker smo dejavnost izvajali redno celo leto, je umivanje zob po zajtrku otrokom prešlo v navado, tako da nas pri previjanju že sami opozarjajo, da bodo zdaj umili tudi zobe. V februarju smo si ogledali film Zdravi zobki in na temo mlečnih in stalnih zob ter skrbi zanje izdelali plakat, ki je vse do konca šolskega leta krasil garderobo vrtca.

2. IZDELUJEMO ZDRAVE NAMAZE ZA SVOJE STARŠE IN OTROKE

Vsebina: Zdrava prehrana
Metoda dela: praktično delo
Čas trajanja: 27.5.2018
Ciljna skupina: otroci, starši
Uporabljeno gradivo in didaktični material: recepti za domače zdrave namaze, sestavine namazov

Tako kot smo to storili že lansko leto in ugotovili, da so od tega ogromno odnesli tako otroci kot njihovi starši, smo tudi letos na dan zaključnega nastopa pripravili različne sestavine (čičeriko, sveži sir, skušo, avokado, …) in jih v dopoldanskem času skupaj z otroki »predelali« v različne namaze. Otroci so ves čas aktivno sodelovali, poskusili vsako sestavino posebej (celo česen, čebulo, peteršilj in podobno) in pri tem izražali svoje občutke in razmišljanje, tudi recepte smo letos prilagajali njihovim željam in dodajali različne količine sestavin in nenazadnje celo sestavine. Tudi letos smo se izognili sladkim namazom, prav tako smo na srečanju postregli zgolj z vodo ter polnovrednim kruhom.

3. GIBANJE ZA VSAK DAN

Vsebina: Gibanje
Metoda dela: demonstracija, praktično delo
Čas trajanja: celoletno
Ciljna skupina: otroci

Uporabljeno gradivo in didaktični material: žoge, poligon, ovire, greda…

Tudi to dejavnost izvajamo že nekaj let – gre za organizirano vsakodnevno gibanje na prostem, v primeru res slabega vremena pa v telovadnici vrtca. Pri tem smo uporabljale najrazličnejši didaktični material – od športnih rekvizitov, vrvi, pa tudi sneg za izdelavo naravnih poligonov. Pomladi smo starejše otroke obeh skupin združile po počitku in jim organizirano gibalno dejavnost omogočili celo dvakrat na dan – v primeru lepega vremena na igrišču in v primeru dežja v telovadnici. Pri organizaciji gibalnih dejavnosti smo dale otrokom veliko besede, tako da smo vsakodnevno upoštevale njihove želje, seveda z veliko mero sugestije. Skozi gibanje smo spoznavali veliko različnih prvin, tako matematičnih (barve, števila, primerjave večje manjše, več manj) kot ostalih (živali, zvoki, hitrost in podobno).

4. PLAVALNI TEČAJ

Vsebina: Gibanje
Metoda dela: demonstracija, praktično delo
Zunanji izvajalci: Zavod za šport Kranj
Čas trajanja: 10.-20.6.2019
Ciljna skupina: otroci

Uporabljeno gradivo in didaktični material: različni pripomočki za plavanje

Kot vsako leto smo tudi letos vsem otrokom, starejšim treh let organizirali in financirali plavalni tečaj. Že nekaj let plavalni tečaj izvaja Zavod za šport Kranj, letos se ga je udeležilo 17 otrok iz obeh skupin. Kar dva otroka sta na koncu pridobila zlatega konjička, trije srebrnega, sedem srebrnega, preostalih pet pa je ob koncu samostojno potopilo glavo in drselo na vodi. Tečaj se je kot vsako leto doslej dokazal za izredno koristnega, saj vsi mali šolarji iz našega vrtca odhajajo kot plavalci.

5. OBISK KMETIJE

Vsebina: Narava in varovanje okolja
Metoda dela: pogovor, praktično delo, demonstracija, razlaga
Zunanji izvajalci: Kmetija Matijovc
Čas trajanja: 19.6.2019
Ciljna skupina: otroci

Letos smo za zaključni izlet obiskali kmetijo Matijovc v Podljubelju. Ogledali smo si sadovnjak, lastnik kmetije nas je podučil o koristnih in škodljivih pticah, nam pokazal kako namakajo, kadar je suša, nam predstavil protitočno zaščito in kdaj ter kako jo montirajo. Ogledali smo si kokoši, hranili koze, potem pa so nas pogostili z jabolki in češnjami, domačim jabolčnim sokom, nam pokazali kako sušijo in režejo jabolka (krhlji, jabolčni čips). Ogledali smo si hladilnico, na koncu pa je prav vsak otrok lahko posadil svojo okrasno bučo, pri tem smo bili pozorni kako je potrebno obrniti seme, da bo vzklilo. Povabili so nas, naj se jeseni oglasimo, ko bodo buče zrasle. Z otroki smo se dogovorili, da bodo na izlet povabili svoje starše.

6. ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE

Vsebina: Zdrav način življenja
Metoda dela: uporaba avdiovizualnih sredstev, praktično delo
Čas trajanja: 13.2.2019 in 14.2.2019
Ciljna skupina: otroci, starši
Uporabljeno gradivo in didaktični material: računalnik, projektor, platno, flomastri, papir, lepilo, škarje, lutkovni film Čiste roke za zdrave otroke

Cela skupina si je ogledala lutkovni film Čiste roke za zdrave otroke. Najprej smo se pogovarjali o vsebini, pokazali kako pravilno umivamo roke, to prikazali najprej na suhe roke in potem še vsak posebej v kopalnici vrtca. Naslednji dan smo se pogovarjali o tem kaj jim je še posebej ostalo v spominu in zanimivo – to si bili zlasti bacili, tako da so otroci izdelali plakat, na katerem so starše podučili zakaj je roke potrebno dobro in redno umivati. Plakat smo razstavili v garderobi vrtca, ki jo je krasil vse do konca maja.

7. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Vsebina: Duševno zdravje
Metoda dela: praktično delo
Čas trajanja: pomlad 2019
Ciljna skupina: otroci
Uporabljeno gradivo in didaktični material: različne igrače

V okviru letošnje rdeče niti projekta smo poiskali starejšo upokojeno gospo, ki živi v bližini našega vrtca in nima otrok ali vnukov ter jo povabili v našo skupino. Prvi srečanje je bilo nadvse zanimivo, otroci so ji vsevprek postavljali vprašanja, gospa pa se je z njimi igrala, iskala kostanj, jih crkljala, jim pomagala pri preobuvanju in podobno. Povabili smo jo, da se nam lahko kadarkoli spet pridruži, če bo želela, čeprav tega v resnici nismo pričakovali. Pa vendar se je oglasila še dvakrat, skupaj smo vadili ljudske pesmi za nastop za starše in na koncu je bila čisto prva, ki je videla cel nastop, ki jo je seveda navdušil. Povabili smo jo naj nas še večkrat obišče in upamo, da bo to tudi z veseljem storila.

8. JOJ, KAKO TE IMAM RAD!

Vsebina: Duševno zdravje
Metoda dela: praktično delo
Čas trajanja: celo leto
Ciljna skupina: otroci

Že takoj na začetku leta smo začeli s pogovori v jutranjem krogu, ki spodbujajo otrokovo pozitivno samopodobo in gradijo na sodelovanju skupine. Ker imamo v skupini dva precej živahna otroka, en od njiju je star šele dve leti in nima občutka za osebnostni prostor otrok okoli sebe, se je njegovo ime ves čas pojavljalo v povezavi z negativnimi dogodki v skupini (jemanjem igrač in podobno). Pogovarjali smo se o tem kako nas ima rad in kako ga imamo radi mi in poiskali nekaj na prav vsakem od otrok in vzgojiteljic, kar nam je na njih všeč. Mlajši otroci so se seveda pričakovano vrteli predvsem okrog vidnega (ima lepo majico in podobno), medtem ko so starejši že presenečali s svojimi odgovori. Nato smo si podali objem – v krogu je vsak objel svojega soseda in mu povedal kako ga ima rad: »Joj, kako te imam rad/a!« Ker so se otroci pri tem tako dobro počutili, so po večini jutranjih krogov sami želeli, da si podamo objemček, tako da smo tradicijo obdržali kar celo šolsko leto.

9. VARNO V PROMETU IN NA IGRIŠČU

Vsebina: Varnost v prometu / na igrišču
Metoda dela: pogovor, demonstracija, praktično delo
Čas trajanja: jesen in pomlad
Ciljna skupina: otroci
Uporabljeno gradivo in didaktični material: prometni znaki, semafor

Kot vsa leta doslej, smo tudi letos že v jesenskem času, torej času uvajanja novih otrok skupaj dorekli pravila, ki veljajo pri igri na igrišču ter jih otrokom tudi razložili zakaj je temu tako. Ker večkrat na leto obiščemo center mesta, smo se ob prvem takšnem sprehodu na isti način pogovorili tudi o pravilih, ki se jih držimo v prometu. S pomočjo prometnih znakov in semaforja smo pravila preizkušali tudi na poligonu v telovadnici vrtca (kdaj se ustavimo, na kaj smo pozorni). Ob sprehodih vedno uporabljamo »bibo«, otroke tudi vedno kombiniramo v pare tako, da je na zunanji strani starejši otrok. S tem skrbimo tudi za občutek odgovornosti in pomembnosti, ki pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo.