NOVICE

Govorilne ure v šolskem letu 2023/24

Govorilne ure potekajo hkrati za obe skupini vsako drugo sredo v mesecu od oktobra do vključno maja.

 • 11. oktober 2023
 • 8. november 2023
 • 13. december 2023
 • 10. januar 2024
 • 14. februar 2024
 • 13. marec 2024
 • 10. april 2024
 • 8. maj 2024

Govorilne ure se lahko opravijo tudi telefonsko ob dogovorjeni uri.

Na govorilne ure se je potrebno prijaviti najkasneje dva delovna dni pred datumom govorilnih ur preko elektronske pošte ali na seznam na oglasni deski.

Seznami so objavljeni od petka pa do torka pred govorilnimi urami zjutraj na oglasni deski vsake skupine.

KOMUNIKACIJSKI PROTOKOL ZASEBNEGA VRTCA VILA MEZINČEK

 • Na telefonsko številko 070 188 999 smo dosegljivi med delovnim časom od 12:30 do 13:30. V tem času bomo vrnili tudi vse neodgovorjene klice.

 

 • Na službeno pošto odgovarjamo v delovnem času vrtca. Odgovor prejmete najkasneje naslednji delovni dan.

 

 • Elektronski naslovi:

Splošni mail: vrtec.mezincek@zavodzajutri.si

Žverce: zverce@zavodzajutri.si

Zmajčki: zmajcki@zavodzajutri.si

Direktorica: hojka.oman@zavodzajutri.si

Govorilne ure v šolskem letu 2022/23

Govorilne ure potekajo hkrati za obe skupini vsak drugi četrtek v mesecu od oktobra do vključno maja.

 • 13. oktober 2022
 • 10. november 2022
 • 8. december 2022
 • 12. januar 2023
 • 9. februar 2023 - prestavljeno na 16.2.2023
 • 9. marec 2023
 • 13. april 2023
 • 11. maj 2023

Govorilne ure se lahko opravijo tudi telefonsko ob dogovorjeni uri.

Na govorilne ure se je potrebno prijaviti najkasneje dva delovna dni pred datumom govorilnih ur preko elektronske pošte ali na seznam na oglasni deski.

Seznami so objavljeni od ponedeljka v tednu govorilnih ur pa do srede zjutraj na oglasni deski vsake skupine.

Praznovali smo 10. obletnico našega vrtca!

Petek 10. junij 2022 si bomo vsekakor zapomnili!

S predstavo Povodni mož dr- Franceta Prešerna, ki so jo v celoti odigrali naši otroci, smo navdušili našo številno publiko.

Sledil je govor naše direktorice Hojke Oman ter govor župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca, nato pa pogostitev in praznovanje kot se šika.

Fotografije povedo vse, lahko vam je žal, če ste prireditev zamudili 😉

 

 

 

IŠČEMO POMOČ

Za nadomeščanje preko poletja ter spremstvo na tečaj plavanja v juniju iščemo osebo z dokončano srednješolsko izobrazbo za pomočnika/co vzgojitelja ali/in študenta/ko predšolske vzgoje.
Možnost plačila je tako študentski servis kot podjemna pogodba (6 eur neto na uro).
Prošnje z dokazili pošljite na elektronski naslov hojka.oman@zavodzajutri.si.
Z razgovori pričnemo po prvomajskih počitnicah.
Vsak/a kandidat/ka bo po uspešnem razgovoru v vrtcu opravil/a plačan poskusni delovni dan (1).
Predviden začetek dela je 20.6.2022.

OBVESTILO O SPREJEMU OTROK V VRTEC - ŠOLSKO LETO 2022/23

 
Ker je na razpis za vpis za šolsko leto 2022/23 (vstop v vrtec 1.9.2022) prispelo več vlog kot je na voljo prostih mest, se je 14.2.2022 sestala komisija za vpis in vloge, prispele do današnjega dne, točkovala v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v Zasebni vrtec Vila Mezinček.
 
Sprejeti so otroci z vpisnimi številkami:
1. 2022-002 (15 točk)
2. 2022-003 (15 točk)
3. 2022-004 (15 točk)
4. 2022-005 (15 točk)
5. 2022-006 (15 točk)
6. 2022-001 (10 točk)
7. 2022-007 (10 točk)
8. 2022-010 (10 točk)
9. 2022-008 (0 točk)
10. 2022-012 (0 točk)
 
Starši sprejetih otrok so bili o sprejemu obveščeni preko elektronske pošte.
 
Za naknadni sprejem (po 1.9.2022) so trenutno na prednostni listi otroci z vpisnimi številkami:
1. 2022-011 (20.9.2022)
2. 2022-009 (20.11.2022)
 
Vrednost kriterijev:
-15 točk (vrtec že obiskuje sorojenec iz iste družine)
-10 točk (otrok, ki je v šolskem letu 2021/22 uvrščen na prednostni seznam in prostega mesta ni dobil)
 
V primeru, da imata dva otroka enako število točk za sprejem in vrtec potrebujeta na isti datum (trenutno na dan 1.9.2022), ima prednost otrok z nižjo vpisno številko (torej je bila vloga poslana prej). V primeru, da imata otroka različen želeni datum sprejema, ima v skladu z navedenim pravilnikom prednost otrok, ki vrtec potrebuje prej.
 
Kranj, 14.2.2022

RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKEM LETU 2022/23

 

Obveščamo vas, da v torek, 1.2.2022 začenjamo z vpisom za šolsko leto 2022/23 (vstop v vrtec 1.9.2022 ali kasneje).

 

Na voljo je predvidoma 10 prostih mest za otroke starosti od 1 do 5 let (otrok mora ob vstopu v vrtec izpolnjevati pogoj najmanj 11 mesecev).
Vlogo najdete tukaj in jo pošljete na naslov Zasebni vrtec Vila Mezinček, Savska cesta 32, 4000 Kranj ali na elektronski naslov vrtec.mezincek@zavodzajutri.si.
Vpis bo potekal do vključno 11.2.2022, vpisnice pa sprejemamo tudi kasneje celo šolsko leto, saj tudi med letom prihaja do sprememb in sprejemamo otroke s prednostnega seznama.
V kolikor bo vlog več kot je prostih mest, imajo prednost:
- otroci, katerih sorojenci že obiskujejo naš vrtec,
- otroci, ki so v šolskem letu 2021/22 že na prednostnem seznamu (prosimo, da to navedete na vpisnici pod opombe),
- kadar starši hkrati vpisujejo več otrok, če je na voljo dovolj prostih mest,
- datum želene vključitve (najprej 1.9.2022) in datum prejema vpisnice.
O izidu prvega kroga vpisa boste starši obveščeni po elektronski pošti  v ponedeljek, 14.2.2022, ko boste povabljeni tudi k podpisu pogodbe in vplačilu akontacije, ki zagotavlja resnost vpisa. Akontacija se poračuna z vzgojninami ob vstopu otroka v vrtec in jo je možno plačati v več obrokih.
DAN ODPRTIH VRAT BO V SREDO, 9.2.2022.
Ogledi so možni od 15. ure dalje. Za uro ogleda se dogovorite na elektronskem naslovu hojka.oman@zavodzajutri.si.
Za več vprašanj smo vam na voljo med 13. in 13:30 uro na telefonu 070 188 999 ali na elektronskem naslovu vrtec.mezincek@zavodzajutri.si.

GOVORILNE URE V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 • torek, 5. oktober 2021
 • sreda, 10. november 2021
 • sreda, 8. december 2021
 • sreda, 12. januar 2022
 • sreda, 16. februar 2022- PRESTAVLJENO NA TOREK, 15. februar 2022
 • sreda, 9. marec 2022
 • sreda, 13. april 2022
 • sreda, 11. maj 2022

Govorilne ure potekajo hkrati za obe skupini.

Govorilne ure se lahko opravijo tudi telefonsko ob dogovorjeni uri.

Na govorilne ure se je potrebno prijaviti najkasneje dva delovna dni pred datumom govorilnih ur preko elektronske pošte ali na seznam na oglasni deski. Seznami bodo pravočasno objavljeni na oglasnih deskah posameznih skupin.

OBVESTILO O SPREJEMU OTROK V VRTEC

 
Obveščamo vas, da je na razpis za vpis za šolsko leto 2021/22 prispelo več vlog kot je prostih mest, zato je v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v zasebni vrtec Vila Mezinček komisija prispele vloge točkovala in pripravila prednostni seznam za sprejem.
 
Sprejeti so bili otroci z vpisnimi številkami (v oklepaju je zapisano število točk na točkovanju):
1. 2021-003 (15)
2. 2021-004 (15)
3. 2021-005 (15)
4. 2021-006 (15)
5. 2021-001 (10)
Starši navedenih otrok so že bili pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
 
Na prednostni seznam se uvrstijo:
1. 2021-007 (10)
2. 2021-008 (10)
3. 2021-010 (10)
4. 2021-002 (0)
5. 2021-009 (0)
6. 2021-011 (0)
Tudi starši otrok s prednostnega seznama so bili danes obveščeni po elektronski pošti.
 
Spremembe še pričakujemo, o njih vas bomo sproti obveščali.
Prednostni seznam se osveži ob vsaki spremembi.
Želimo vam lep pustni vikend!

ODPIRANJE VRTCEV V TOREK, 26.1.2021

Spoštovani starši!

Z veseljem vas obveščamo, da se vrtec v torek, 26.1.2021 ponovno odpira za vse otroke.

Vsi starši ste bili o odpiranju že obveščeni po elektronski pošti.

sklep župana-nujno varstvo-22-1-2021-1
promocija 0805100-1
promocija 0805100-2

OBVESTILO O NUJNEM VARSTVU

Obveščamo vas, da tudi v našem vrtcu od 9.11.2020 dalje poteka nujno varstvo v skladu s spodnjim sklepom župana Mestne občine Kranj.

Nujno varstvo bomo zagotavljali od 7. do 16. ure.

Vse ostale informacije ste starši dobili po elektronski pošti.

 

GOVORILNE URE V ŠOLSKEM LETU 2020/21

 • Četrtek, 8. oktober 2020
 • Četrtek, 12. november 2020
 • Četrtek, 10. december 2020
 • Četrtek, 14. januar 2021
 • Četrtek, 11. februar 2021
 • Četrtek, 11. marec 2021
 • Četrtek, 8. april 2021
 • Četrtek, 13. maj 2021

Govorilne ure potekajo hkrati za obe skupini – za Zmajčke v pedagoški sobi, za Žverce v pisarni direktorice. Govorilne ure se lahko opravijo tudi telefonsko ob dogovorjeni uri.

Na govorilne ure se je potrebno prijaviti najkasneje v torek za tekoči četrtek, preko elektronske pošte ali na seznam na oglasni deski. Seznami bodo objavljeni na ponedeljek.

POROČILO O DELU NA PROJEKTU ZDRAVJE V VRTCU

 

Skupina: ŽVERCE in ZMAJČKI

Šolsko leto: 2019/20

Starost otrok: 1-6 let (obe skupini sta kombinirani)

 

V projekt Zdravje v vrtcu, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje smo se vključili v oktobru 2015 in smo ga v šolskem letu 2019/20 izvajali že peto šolsko leto.

V okviru projekta se je vzgojiteljica Ines Ivanović Zupančič udeležila jesenskega izobraževanja,  pomladi pa je pregledala poslano gradivo s strani NIJZ in vsebino na prvem rednem delovnem sestanku predstavila ostalemu kolektivu.

 

Letošnje šolsko leto se je žal obrnilo drugače kot pričakovano zaradi epidemije Covid-19, ki je za čas od 16.3. do 17.5.2020 zaprla vrtec, tako da je bilo tudi izvajanje programa Zdravje v vrtcu okrnjeno. Tako nismo izpeljali ne zaključnega izleta ne plavalnega tečaja.

 

Iz istega razloga letos izdelujemo skupno poročilo o delu v programu.

 

 1. Umivanje zob po zajtrku

V vrtcu smo tudi letos vse otroke, ki dopolnijo dve leti vključili v program umivanja zob po zajtrku. Temu smo prilagodili dopoldne, tako da v času jutranje nege vsak otrok najprej zobe umiva sam, nato mu pri umivanju pomagamo vzgojiteljice. Ob začetku izvajanja aktivnosti v septembru smo otrokom primerno predstavile namen in način umivanja zob in ga tudi demonstrirale na vsakem otroku. Otroci so si sami izbrali ščetke, pogovorili smo se o tem česa ne počnemo kadar umivamo zobe (ne drgnemo umivalnika, ogledal in podobno). Ščetke otrokom kupuje vrtec in jih mesečno menjamo, vsak otrok ima vsakokrat možnost, da si izbere novo ščetko. Ker smo dejavnost izvajali redno celo leto, je umivanje zob po zajtrku otrokom prešlo v navado, tako da nas pri previjanju že sami opozarjajo, da bodo zdaj umili tudi zobe.

 

 1. Gibanje za vsak dan

Tudi to dejavnost izvajamo že nekaj let – gre za organizirano vsakodnevno gibanje na prostem, v primeru res slabega vremena pa v telovadnici vrtca, v telovadnici se skupini menjata ali pa organiziramo manjše skupine otrok glede na starost in gibalne  sposobnosti. Pri tem smo uporabljale najrazličnejši didaktični material – od športnih rekvizitov, vrvi, pa tudi sneg za izdelavo naravnih poligonov. Starejšim otrokom obeh skupin po počitku organiziramo gibalno dejavnost dvakrat na dan, torej ponovno v času počitka mlajših otrok – v primeru lepega vremena na igrišču in v primeru dežja v telovadnici. Pri organizaciji gibalnih dejavnosti smo dale otrokom veliko besede, tako da smo vsakodnevno upoštevale njihove želje, seveda z veliko mero sugestije. Skozi gibanje smo spoznavali veliko različnih prvin, tako matematičnih (barve, števila, primerjave večje manjše, več manj) kot ostalih (živali, zvoki, hitrost in podobno).  

 

 1. Čiste roke za zdrave otroke in film Ostal bom zdrav

Obe skupini sta si ogledali lutkovni film Čiste roke za zdrave otroke in Ostal bom zdrav. Prvega že v januarju in drugega v začetku februarja. Najprej smo se pogovarjali o vsebini filma, pokazali kako pravilno umivamo roke, to prikazali najprej na suhe roke in potem še vsak posebej v kopalnici vrtca.

Vsaka skupina je na temo ohranjanja zdravja (pri tem smo dali velik poudarek vsem priporočilom NIJZ glede preprečevanja okužb) izdelala plakat in ga razobesila v garderobi.

 

Velik poudarek smo dajali pogostemu in temeljitemu umivanju rok, higieni kašlja in kihanja, brisanja noskov in sprotnega razkuževanja rok vzgojiteljic.

 

 1. Joj, kako te imam rad

Kot v lanskem letu smo tudi letos nadaljevali s pogovori v jutranjem krogu, ki spodbujajo otrokovo pozitivno samopodobo in gradijo na sodelovanju skupine. Pogovarjali smo se o tem kako se imamo radi in na vsakem posameznem otroku in vzgojiteljici iskali tisto, kar nam je na njih všeč. Nato smo si podali objem – v krogu je vsak objel svojega soseda in mu povedal kako ga ima rad: »Joj, kako te imam rad/a!« Ker so se otroci pri tem tako dobro počutili, so po večini jutranjih krogov sami želeli, da si podamo objem, tako da smo tradicijo obdržali vse do zaprtja vrtca zaradi epidemije. Po vrnitvi smo prilagodili jutranji krog tako, da smo sedli na stole in si naklonjenost izražali verbalno, kar seveda ni isto, šteje pa vendarle.

 

Vsaka skupina je sicer ta del projekta izvajala v več različicah, glede na trenutno situacijo in glede na razpoloženje prisotnih otrok.

 

 5. Delavnica za otroke Rozi in Grom

V marcu je Društvo SPREMEMBA v vrtcu izpeljalo tudi delavnico za otroke Rozi in Grom. 

Delavnica je prirejena po posebni metodi (gledališče za družbene spremembe), preko katere otroci sami raziskujejo možne rešitve za soočanje z neprimernimi oblikami vedenja in skozi celotno delavnico utrjujejo pomen besede STOP, ko nam neko vedenje ni všeč. Otroci na delavnici dobijo konkretna orodja, ki jim pomagajo pri delovanju v skupini in orodje za pomiritev jeze. 

 

Aktivnosti smo celo leto izvajale vse zaposlene v vrtcu.

 

V Kranju, 26.6.2020

OBVESTILO

Z veseljem vas obveščamo, da je vrtec 18.5.2020 ponovno začel z delovanjem, tako da smo v delovnem času od 6:30 do 16:30 spet dosegljivi na telefonski številki 070 188 999.

 

 

 

Izjava o predlaganih spremembah zakona o vrtcih

Preberite si izjavo o predlaganih spremembah zakona o vrtcih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Pošljite nam sporočilo!

Pošljite nam sporočilo in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.